• Kancelaria
  • Informacje
  • Zakres Usług
  • Zespół
  • Kontakt


Zespół

 Grzegorz Ożga

ADWOKAT KOŚCIELNY

Grzegorz Ożga
Kancelaria prawa kanonicznego PROBITAS została założona przez świeckiego prawnika - kanonistę, adwokata mgr lic. Grzegorza Ożgę, który jednocześnie nadzoruje jej działalność. Prowadzi on praktykę adwokacką w Sądach Kościelnych w Polsce.
Grzegorz Ożga jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył on studia wyższe na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji o specjalności prawo kanoniczne oraz prawo. Studia ukończył w 2003r. Zdając wszystkie egzaminy i broniąc pracę magisterską uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego. W 2004r. zdał egzamin licencjacki (odpowiednik ukończonej aplikacji w prawie polskim) uzyskując tym samym możliwość wykonywania zawodów prawniczych w Kościele Katolickim (w tym np. Obrońcy Węzła Małżeńskiego).

Po ukończeniu studiów stale zdobywa swoje doświadczenie pracując w Sądzie Biskupim w Łomży, początkowo jako Notariusz Sądu, a następnie pełniąc funkcję Obrońcy Węzła Małżeńskiego, którą pełni do chwili obecnej.
Dzięki wieloletniej i wszechstronnej praktyce w Sądzie, adwokat Grzegorz Ożga umożliwi Państwu profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu procesów kościelnych. Dbając o ustawiczne kształcenie się w tym kierunku, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach (w tym w jednym z najbardziej znaczących dla sądownictwa: Ogólnopolskim Forum Sądowym pracowników sądownictwa kościelnego, odbywającym się w Gródku nad Dunajcem). W 2011r. Grzegorz Ożga został członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce. Ponadto, chcąc podnieść swe kwalifikacje również na gruncie prawa świeckiego, kontynuuje naukę na studiach doktoranckich z zakresu prawa konstytucyjnego.