• Kancelaria
  • Informacje
  • Zakres Usług
  • Zespół
  • Kontakt


aktualnosci

Kancelaria PROBITAS informuje, że w chwili obecnej Grzegorz Ożga pełni funkcję adwokata kościelnego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Swoje zadania pełni w oparciu o nominacje do pełnienia zadań adwokata nadane z rąk:

siedlecki-min2J. E. Ks. Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego

skan czestochowskiJ. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka

dekret bydgoszczJ. E. Ks. Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawy

obronca wezla


Jednocześnie pełni on nadal urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego przy Sądzie Biskupim Diecezji Łomżyńskiej.

skan olsztynskiAdwokat kościelny Grzegorz Ożga został członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.