• Kancelaria
  • Informacje
  • Zakres Usług
  • Zespół
  • Kontakt


 kanclearia

Kancelaria Prawa Kanonicznego PROBITAS

Kancelaria Prawa Kanonicznego PROBITAS świadczy rzetelną i fachową pomoc prawną, osobom zainteresowanym przeprowadzeniem procesu o "stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego", zamieszkałym zarówno na terenie Polski, jak i przebywającym poza jej granicami.

W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczeństwa na wiarygodne źródła informacji w zakresie pomocy prawnej w sprawach małżeńskich na gruncie prawa kanonicznego.

Dlatego też, jednym z głównych celów kancelarii jest praca na rzecz większego uświadomienia wszystkich zainteresowanych, szczególnie potencjalnych stron procesowych, w zakresie przysługujących im uprawnień. Jednym z takich uprawnień (często niesłusznie pomijanym) jest właśnie możliwość skorzystania z fachowej pomocy prawnika, którą oferuje kancelaria, tak, aby wierni nie byli powstrzymywani w zwracaniu się do Sądu, z ciężką szkodą dla ich dusz, których zbawienie winno być w Kościele najwyższym prawem.